Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā

Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā

18. septembrī Baltinavas vidusskolā notika dzejas dienas. Šoreiz tika sagaidīta īpaša viešņa – dzejniece, literāte, grāmatu izdevēja Inese Zandere. Pirms tikšanās sākumskolas skolēni īpaši gatavojās – mācījās dziesmas ar dzejnieces vārdiem, runāja dzejoļus un diviem dzejoļiem no jaunājā krājuma “Bērns, kas neiekrita” zīmēja ilustrācijas. Krājumā “Bērns, kas neiekrita” ir dzejoļi, kuri veltīti bērnu drošībai un vēl citām mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām, tie spēj uzrunāt, un bērni dažādās situācijās var atpazīt sevi.


Jaunāko klašu skolēniem Inese Zandere atraktīvi stāstīja par jauno dzejas gadagrāmatu “Garā pupa”, lasīja dzeju, kā arī pastāstīja, cik daudz cilvēku piedalās vienas grāmatas veidošanā. Bērni bija ieinteresēti un aktīvi iesaistījās notiekošajā.
Tiekoties ar vecāko klašu skolēniem, dzejniece Inese Zandere lasīja dzeju, kurai iedvesmu viņa radusi, lasot jauniešu komunikāciju sociālajos tīkols. Vēl dzejniece vērsa jauniešu uzmanību uz to, cik krāšņa ir latviešu valoda, asprātīgā un aizraujošā veidā iesaistot Latvijas apdzīvotu vietu nosaukumus dzejā. Skolēni uzdeva dzejniecei jautājumus gan par to, kā viņa rod iedvesmu un izvēlas tēmas saviem dzejoļiem, gan par to, kādas ētiskās vērtības mūsdienās ir nozīmīgas.
Paldies Inesei Zanderei, kura mēroja tālo ceļu no Rīgas, par sirsnīgo, aizraujošo un iedvesmojošo tikšanos!


Agita Zelča, sākumskolas skolotāja

Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 0Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 1Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 2Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 3Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 4Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 5Inese Zandere ciemojas Baltinavas vidusskolā 6