Pasākumā "Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs" tiekas Baltinavas, Kārsavas un Viļakas novadu jaunieši

Pasākumā

13.septembrī Baltinavas Kultūras namā notika Starpnovadu jauniešu draudzēšanās pasākums, kura laikā pasākuma dalībnieki tika iepzīstināti arī ar Baltinavas jauniešu projekta “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs” rezultātiem. Pasākumā notika dažādas aktivitātes. Viesi bija sapulcējušies kuplā skaitā — gan paši Baltinavas jaunieši, gan jaunieši no Kārsavas novada, gan arī Viļakas (tai skaitā Rekovas un Semenovas) novada jaunieši. Pasākumu svinīgi atklāja Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore un Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns.


Pēc vokālā ansambļa “Vērmelīte” (vadītāja Aija Nagle) uzstāšanās jauniešu projekta vadītāja Silvija Buklovska klātesošos iepazīstināja ar aktivitātēm, kuras jaunieši organizējuši visa gada garumā. Kas tik netika darīts un mēģināts! 2018.gada noslēgumā aktivitātes startēja ar Zemes stundu, kuras laikā Baltinavas Kultūras nama Mazajā zālē notika Improvizēta kafejnīca sveču gaismā. Kafejnīcas apmeklētājiem kafiju, sulu, tēju un garšīgas kūciņas piedāvāja oficianti (paši jaunieši). Zemes stundas Trubadūri jeb Liene Logina, Māra Laganovska un Domeniks Slišāns pacilājošo noskaņojumu vairoja ar dzīvās mūzikas skanējumu, decembrī Ziemassvētku apsveikumu un Piparkūku gatavošanas meistardarbnīcām. Jaunais gads iesākās ar izzinošām aktivitātēm – profesionālas žurnālistes Evikas Muiznieces vadībā baltinavieši apguva ziņu sižetu veidošanas pamatus: vienojās par jauniešiem aktuālām tēmām, intervēja novada vadību un viens otru, filmēja, sastādīja intervijas jautājumus. Viens no ziņu sižetiem tika prezentēts pasākumā.


Pavasarī tika organizēta Lielā Talka, maijā jaunieši uz Māmiņu lutināšanas pēcpusdienu ielūdza māmiņas. Kamēr viņas kopā ar savām meitām make up speciālistes Intas Ozolas vadībā mācījās kopt seju ikdienā un lietpratīgi uzlikt kosmētiku, tikmēr puiši cepa vafeles un uz paplātēm kopā ar saldējumu un svaigām ogām cienāja meitenes un viņu māmiņas.


Vasarā jau trešo gadu Baltinavā notika Jauniešu diena, savukārt septembra nogalē jaunieši kopā ar citiem Baltinavas nvoada iedzīvotājiem dosies uz Šķilbēnu sociālās aprūpes māju, lai ar koncertu un dāvaniņām iepriecinātu seniorus.
Vesela pusgada garumā vēstures un novada mācības skolotājas Intas Ludboržas un skolotāja Raimonda Leicāna vadībā jaunieši pētīja un pēc tam paši gatavoja Puncuļovas jeb Ābelenes pilskalna maketu, kurš tika prezentēts pasākumā. Pēc pasākuma makets aizceļoja uz Baltinavas muzeju, kur to var apskatīt jebkurš interesents.


Savukārt Zane Tabore un Ilmārs Bleidels vadīja medijpratību aktivitātes. Bija jālauza galvas ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. Abi jaunieši arī saņēma apliecības par piedalīšanos Medijpratību nometnē augustā no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentes Sandras Murinskas. Medijpratību eksperte Klinta Ločmele praktiskajā nodarbībā aicināja jauniešus būt vērīgiem un kritiskiem, atrodoties virtuālajā telpā jeb internetā.
Vasarā Baltinavas muižas parkā jaunieši Lilitas Kūkojas vadībā gleznoja parku eļļas tehnikā. Plenērs tika organizēts par godu parka atjaunotājam agronomam un dārzkopim Jānim Aleksandrovam, kuram šogad apritētu apaļi 100.
Tā, lūk, Baltinavas jaunieši visa gada garumā mācījās būt domājoši, darbīgi un atbildīgi. Un vai Tu tāds mācies būt vai arī jau esi? Domājošs, darbīgs, atbildīgs...


Jauniešu projekta vadītāja Silvija Buklovska


Fotogalerija apskatāma šeit