Baltinavas vidusskolā Skolēnu padomes vēlēšanas

Baltinavas vidusskolā Skolēnu padomes vēlēšanas

Jaunā mācību gada pašā sākumā- 6.septembrī Baltinavas vidusskolā tika ievēlēta Skolēnu padome jaunajā sastāvā. Kandidātus, atbilstoši skolēnu pašpārvaldes reglamentam, Skolēnu padomei izvirzīja 7.-12. klašu skolēni no saviem kolektīviem. Skolēnu padomes pārvēlēšanu sapulcē sākumā par darbu aizvadītajā mācību gadā atgādināja pērnā gada Skolēnu padomes pārstāves Agrita Luīze Kušnire un Salvija Supe (12.kl.). Šogad viņas gan nekandidēja, dodot iespēju pašpārvaldē darboties jauniem pārstāvjiem. Tad notika pati balsošana. Vēlēšanu komisija, kurā katru klasi pārstāvēja viens skolēns, izsniedza vēlēšanu biļetenus, pēc balsošanas skaitīja balsis un apkopoja vēlēšanu rezultātus.
2019./2020. m.g. Skolēnu padomē ievēlēti Patrīcija Ločmele (12.kl.), Mārtiņš Laganovskis (9.kl.), Zane Tabore (11.kl.), Sonora Logina (9.kl.) un Līna Pundure (12.kl.). Sanākot uz pirmo sēdi, jaunā Skolēnu padome par Skolēnu padomes prezidentu ievēlēja Mārtiņu Laganovski, bet par vietnieci- Līnu Punduri. Lai skolēnu pašpārvaldei veiksme radoši darboties un īstenot savas idejas!


Imants Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors