15.oktobrī Baltinavā RUDENS GADATIRGUS

15.oktobrī Baltinavā RUDENS GADATIRGUS

15.oktobrī, jau no plkst. 07:00 tirgus laukumā, ielūdzam uz ikgadējo rudens gadatirgu Baltinavā!


Rūpniecības precēm, apģērbiem, saimniecības precēm, rezerves daļām- tirdzniecības vieta laukumā pretī Baltinavas vidusskolas garāžām (aiz
bijušā Tiesas nama, Tilžas iela 5). Mājražotājiem, amatniekiem un lauksaimniecības produktu audzētājiem, tirgojot pašu ražotās preces un produktus- tirdzniecības vieta Baltinavas tirgus laukumā un tirgus nojumē.


Aicinām pārdot gribētājus no tuvākas un tālākas apkaimes izmantot iespēju, un ar savu produkciju priecēt pircējus Baltinavā.
Iepirkties aicināti gan vietējie, gan ciemiņi!


Sīkākai informācijai telefons 29364993