Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ''ārkārtas sēde Nr.12 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle (2.st.), 2019. gada 17.oktobrī plkst.9:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1.Par atzinības raksta pasniegšanu.
2.Par pieteikšanas termiņa pagarināšanu konkursam “Baltinavas novada lepnums — 2019.”
3.Citi jautājumi.