Radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”

Radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada no 1.-16. oktobrim tika organizēts radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”. Konkursa nolikumu izstrādāja Balvu novada IKS pārvaldes pedagoģes- karjeras konsultantes Anita Langovska un Lidija Ločmele. Konkurss tika paredzēts Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēniem. Tā mērķis — radīt interesi par profesiju daudzveidību, attīstot savas radošās un pētnieciskās prasmes, izmantojot IT iespējas. Konkursā varēja iesniegt radošos darbus: aprakstu, infografiku vai plakātu par kādu nākotnes profesiju.


Tika iesniegti 92 radošie darbi, tajā skaitā 10 darbi no Baltinavas vidusskolas. Konkursa noslēguma pasākums norisinājās 20. novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā, uz kuru ieradās konkursa dalībnieki no Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Baltinavas vidusskolas, kā arī tika aicināti uzņēmēji, dažādu profesiju pārstāvju, lai pasniegtu pašu sarūpētās balvas 30 labāko radošo darbu autoriem.
Konkursa dalībniekiem BVĢ norisinājās radošās darbnīcas, kuras vadīja pārstāvji no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas. Skolēniem tika iedots neliels ieskats programmēšanā un mehatronikā, kas bij interesanti. Varēja vairāk uzzināt par visu notiekošo, kas ir programmēšana un mehatronika, kādas ir iespējas mācīties, strādāt ārzemēs un, protams, darba tirgus iespējas Latvijā. Lielākā darbošanās sākās, kad stāstīja par mehatroniku, jo skolēniem bija iespēja parotaļāties ar dažādiem robotiem, kā arī iepazīstināja ar Latvijas Robotikas Čempionātu, kas norisinās pie viņiem. Šajā nozarē paveras arī iespēja dizaineriem, jo ir iespēja strādāt ar 3D printeri, kas ir neierasti, bet nepārprotami kļūst aizvien populārāka nodarbošanās.


Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus profesiju pārstāvjiem, uzņēmējiem. Pie Baltinavas jauniešu galdiņa apsēdās Balvu Romas katoļu draudzes priesteris Mārtiņš Klušs. Tā bija interesanta saruna, jo es šaubos, vai mēs aizdomājamies, kā ir būt priesterim. Viņš mūs ar šo profesiju iepazīstināja tuvāk. Mēs apspriedām, kādi priekšmeti ir nepieciešami, kam mācībās ir jāpievērš uzmanība, un tās ir humanitārās zinātnes, pārrunājām arī rakstura īpašības, kas ir nepieciešamas. Viņš mums pastāstīja ar kādām grūtībām būs jāsastopas šajā darbā. Tas lika aizdomāties, secinājums ir tāds, ka tas nav darbs, bet gan aicinājums.
Labāko radošo darbu vidū bija arī Baltinavas vidusskolas skolēnu darbi: 9.klases skolnieces Sonoras Loginas darbs “Plakāts par oksigēnista profesiju”, 10.klases skolēnu darbi- Romualda Bolgarova “Plakāts par profesiju-pilsētas lauksaimnieks (city farmer)”, Renātes Ločmeles un Madaras Circenes “Plakāts par profesiju- atkritumu savācēji ūdenī”, 12.klases skolēnu Līnas Pundures un Ilutas Keišas “Plakāts par pilota profesiju”, Agritas Luīzes Kušnires “Infografika par astronauta profesiju” ,Andželas Slišānes un Patrīcijas Ločmeles “Plakāts par bārmeņa profesiju”. Skolēni saņēma balvas, ko bija sarūpējuši: SIA “AMATIprojekts”vadītāja Elīna Kaļva, IU “Mona” vadītāja un veikala “Avēnija” pārstāve Elita Keiša, SIA “LEKOS” vadītāja Ludmila Šupilova un uzņēmēja Dzidra Sērmūkša.


Liels paldies pasākuma organizatoriem par šādu nebijušu pasākumu, par to, ka mums bij iespēja apstāties un padomāt kārtīgi par to, ko mēs gribam darīt nākotnē, paldies atbalstītājiem, jo neviens neaizgāja tukšām rokām un balvas bij pārdomātas un noderīgas, paldies arī skolotājiem par to, ka iepazīstināja ar šo konkursu un pamudināja uz piedalīšanos.


Raksta autori: Lidija Ločmele, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultante, Līna Pundure, Baltinavas vidusskolas 12. klases skolniece.
Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.