Pienācis Adventes laiks

Straujiem soļiem ir atnācis Adventes laiks. Pirmsskolas sešgadīgo bērnu grupiņa kopā ar skolotāju pārrunāja par Adventes laiku, par sveču nozīmi Adventes vainagā. Bērni tur vainadziņus, ko savām rokām ir pagatavojuši. Svētdien 1. decembrī sākās Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ziemassvētki ir vieni no gada gaidītākajiem svētkiem.
Lai gaišs un mierīgs Adventes laiks!Skolotāja Jeļena Rauza

<p "="">