Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts

Svētku priekšvakarā, 16. novembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā viesojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Koncertā dzirdējām latviešu komponistu, Rietumeiropas klasiķu skaņdarbus. Muzicēšana mijās ar stāstījumu par skolu, kuru lieliski vadīja izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkne Agrita Tontaga un skolas metodiķe Ilona Čudare. Izglītības programmu Diriģēšana pārstāvēja Viktorija Kokoreviča, IP Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle- Anastasija Isakova, IP Klavierspēle- Veronika Ivanova, IP Stīgu instrumentu spēle Kristīne Maļavko, IP Vokālā mūzika- Rita Jegorova. Audzēkņu izpildītos skaņdarbus pavadīja koncertmeistares- Svetlana Sergejeva un Žanete Solovjeva. Koncerta nobeigumā dzirdējām IP Mūzika tradicionālās muzicēšanas ansambli (Diāna, Ilze, Dace, Aleksandrs) ar Šķilbēnos pierakstītu dziesmu „Vysu dīnu Jumi dzynu" un raitu somu polku.

Teksts, foto: Marija Bukša

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 0Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 1Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 2Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 3Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 4Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 5Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu koncerts 6