Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Cienījamie vecāki, audzēkņi, sabiedrotie!
Balstoties uz MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācību process ar 2020. gada 23. martu tiek organizēts attālināti.

Komunikācijas kanāli: e-pasts, WhatsApp. Komunikācija pedagogam ar audzēkni notiek dienās un laikos pēc stundu saraksta, kas apstiprināts 06.01.2020 (pieejams mājas lapā). Šajā laikā ir sasniedzams katra priekšmeta pedagogs.
Mācību saturs tiek nodrošināts saskaņā ar mācību priekšmeta programmu. Uzdevumu izpilde galvenokārt formatīva ( ieskaitīts, neieskaitīts, nav vērtējuma). Summāra vērtēšana, kad audzēknis atgriežas skolā.
Skola atvērta katru darba dienu no 09: līdz 19:00.


Lai mums kopā izdodas šis jaunais izaicinājums!


Uz jautājumiem atbildēšu jebkurā laikā!
Tālrunis: 26567872
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Marija Bukša