BMMS tiek novērtēta, piešķirot maksimālo akreditācijas laiku – 6 gadus

Rit otrais semestris Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā. Šis laiks ir bijis ļoti atbildīgs visai skolas saimei. Janvāra beigās akordeona spēles audzēkņi sevi parādīja valsts konkursa II. kārtā reģionā. Tas bija liels pārbaudījums — spēlēt solo profesionālai žūrijai uz lielās skatuves Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, starp 24 konkurentiem no visas Ziemeļlatgales mūzikas skolām. Jēkabs Slišāns un Janeks Supe sevi apliecināja ar ļoti labu tehnisko un māksliniecisko izpildījumu. Jēkaba Slišāna izpildījumā skanēja V. A. Mocarta “Menuets”, poļu tautas deja Krakovjaks Lušņikova harmonizācijā, bet Janeka Supes izpildījumā skanēja A. Tuča “Rotaļa” un T.Prati “Adelaida”. Audzēkņi saņēma pateicības. Atbilstoši 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 831, no 2020. gada 24. februāra līdz 2020. gada 28. februārim tika novērtēta Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbības kvalitāte profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā un izglītības iestādes direktores M. Bukšas profesionālā darbība. Ekspertu komisijas vadītājs bija Kārlis Jēkabsons- Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts.Ekspertu komisijā piedalījās arī — Sandra Dikmane- Gulbenes Mākslas skolas direktore,
Juris Kalnciems- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Signe Pujāte- Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, Aija Saliņa- Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vecākā eksperte, Arigo Štrāls- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors.
Komisija skolā darbojās trīs dienas. Ļoti sīki tika izskatīta gan dokumentācija, gan vērotas stundas, tika veiktas pārrunas ar audzēkņiem, vecākiem, pašvaldību, sadarbības partneriem.
27. martā saņēmām priecīgu ziņu, ka ekspertu komisija visas vērtējamās jomas ir novērtējusi ar “labi” un “ļoti labi”, kā rezultātā visām pieteiktajām profesionālās ievirzes programmām tika piešķirts maksimālais akreditācijas laiks — seši gadi. Kā labās prakses piemērs, no kā var mācīties citas mūzikas un mākslas skolas, ir norādīts Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls “Taures skan Baltinavā” un Latgales vietējo tautas tradīciju, īpaši tradicionālajā mūzikā, uzturēšana.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktores profesionālā darbība novērtēta kā “Ļoti labi”, atbilstoša iestādes vadītāja amatam.
Paldies visai skolas saimei, pašvaldībai, sadarbības partneriem par uzticību un pašaizliedzīgu darbu. Skolai būt!


Marija Bukša,
Baltinavas MMS direktore

BMMS tiek novērtēta, piešķirot maksimālo akreditācijas laiku – 6 gadus 0BMMS tiek novērtēta, piešķirot maksimālo akreditācijas laiku – 6 gadus 1