Latgales Radio dievkalpojumi

Pūpolsvētdienas un Lieldienu dievkalpojumi, ko translē SIA“MG Latgolas Bolss” programma Latgales radio
05.04.2020. (Pūpolsvētdiena)
plkst. 8:00, 10:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles (visās trijās Misēs attālināti ticīgajiem tiks svētīti pūpolzari), 19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.
09.04.2020. (Lielā ceturtdiena)
plkst. 10:00 (Hrizmas svētīšanas sv. Mise), 18:00 (Kunga Pēdējo vakariņu Mise) – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles.
10.04.2020. (Lielā piektdiena)
plkst. 10:00 svētā krusta pagodināšanas dievkalpojums. Translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles; 15:00 krustaceļš, 18:00 dziedājumi “Rūgtās sāpes” 3 daļas.
11.04.2020. (Lielā sestdiena)
plkst. 18:00 sv. Mises translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles. (Uguns, ūdens svētīšana. Ticīgie varēs attālināti atjaunot kristībā dotos solījumus, un attālināti tiks pasvētīts Lieldienu mielasts)
12.04.2020. (Kunga Augšāmcelšanās svinības)
plkst. 8:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles abās Misēs noslēgumā attālināti ticīgajiem tiks pasvētīts Lieldienu mielasts), 19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.
13.04.2020. (Otrās Lieldienas)
plkst. 8:00, 10:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, 19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.