Iespēja apmeklēt vieglo auto vadītāju kursus

Iespēja apmeklēt vieglo auto vadītāju kursus

SIA „Delta 9V" piedāvā iespēju apmeklēt vieglo auto vadītāju kursus Baltinavā- 17. decembrī, plkst. 16:00.