Mūsu robežas, mūsu miera stāsts: aicinājums Baltinavas novada iedzīvotājiem

Mūsu robežas, mūsu miera stāsts: aicinājums Baltinavas novada  iedzīvotājiem

Šogad apritēs 100 gadi kopš Latvija noslēdza miera līgumu ar Krieviju, nospraužot valstisko robežu, tāpēc šopavasar un vasarā Baltinavas pusē meklēsim vēsturiskās saiknes ar to Jaunlatgales jeb Abrenes daļu, kuru, diemžēl, esam zaudējuši.
Sadarbībā ar Latvijas Televīziju Baltinavas jaunieši aicina ieskatīties katram savā dzimtas fotoalbumā, dokumentu mapēs vai vienkārši dzimtas atmiņās, vai tur nav saglabājusies kāda liecība par dzīvi pierobežā pēc Miera līguma noslēgšanas. Abrene joprojām ir dzīva, mēs dzīvojam tās saglabātajā daļā, bet mūsu senči, iespējams, savulaik mituši tur – Gauru, Bērzpils vai Kacēnu pagastā. Varbūt kāds no vecvecāku kaimiņiem bija robežsargs kādā tā laika robežas ar Krieviju kordonā? Iespējams, kādas skolotājas senči vai pastnieces vectēvs pārnāca dzīvot robežas šajā pusē, bet radi palika otrpus, krievu zemē?
Jaunieši jūs uzrunās ar vēlmi sataustīt un saglabāt šo saikni ar Lielo Abreni, lūdzu neatsakiet dalīties ar jūsu rīcībā esošo informāciju. Pa visiem kopā varbūt atradīsim kādu dzimtu, kura Baltinavā nonākusi tāpēc, ka nācās pamest un zaudēt iekopto saimniecību Linavā, Augšpilī vai Purvmalā… Pastāstiet par to, kā jauno robežu sprauda jau šī gadu tūkstoša sākumā, kā pieņēmāt lēmumu, ka dzīvosiet Latvijā, kā daža laba kūtiņa vai siena šķūnis palika otrpus robežai, kad to novilka tieši pa vidu jūsu vai jūsu vecāku, kaimiņu saimniecībai! Pastāstiet jauniešiem pat to, ka jūsu dzimtā nebija pieņemts runāt par Pirmās brīvvalsts laiku, pasakiet, kāpēc tā notika, arī tā ir bezgala svarīga informācija, lai uztaustītu to dzīvo stīgu, kas mūs joprojām vieno ar senās Atzeles zemi tur, aiz žoga!
Savākto informāciju publicēsim ne vien paši sev, bet arī visas Latvijas zināšanai Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē lsm.lv. Latvijas Miera līguma stāsts ir mūsu, Baltinavas ieguvumu un zaudējumu stāsts. Sarakstīsim to visi kopā un11. augusta godam visi kopā nosvinēsim šī līguma simtgadi!


Ligita Lukstraupe,
projekta “Uzrunā Abreni” idejas autore, filmu scenāriste