Balvas skolēniem un pateicības skolotājiem

Balvas skolēniem un pateicības skolotājiem

29. maijā ar pēdējo skolas dienu un liecību saņemšanu noslēdzies 2019./2020. mācību gads. Kā katru gadu, apkopoti Baltinavas vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās (skatīt kopsavilkumu tabulā). Šogad, diemžēl, izpalika tās olimpiādes, konkursi, sacensības, kas bija plānotas mācību gada nogalē, jo ar 13. martu sākās ārkārtas situācijas ierobežojumi un attālinātās mācības.
Starp visiem godalgotajiem skolēniem par bagātāko godalgu guvumu īpaši jāpiemin divas jaunietes- Agrita Luīze Kušnire (12.kl.) un Sonora Logina (9.kl.). Agrita ir arī skolas konkursa “Labākā liecība” uzvarētāja vidusskolas klašu grupā, bet Sonora- pamatskolas klašu grupā. Par uzvaru konkursā Agrita un Sonora saņēma Baltinavas vidusskolas balvas.
Skolēni par starpnovadu posmā un Latgales reģionā gūtajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās saņēma Baltinavas novada pašvaldības naudas pabalstus. Paldies par to! Paldies par personīgu finansiālu atbalstu skolēnu apbalvošanai Baltinavas novada domes deputātei Inesei Siliņai!
Ceriņu ziedu smarža un tuvojošās vasaras gaidu gaisotne pildīja pēdējo skolas dienu. Šajā dienā skolā Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore pasniedza naudas pabalstus skolēniem un pateicības rakstus skolotājiem. Piecpadsmit Baltinavas vidusskolas skolotāji saņēma pateicības par skolēnu sasniegumu kaldināšanu un par īpašu devumu aizvadītajā mācību gadā- par skolēnu sasniegumiem vizuālās mākslas, matemātikas, fizikas, vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, mūzikas, latviešu valodas, mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, dabaszinību, skatuves runas konkursos, reģionālajā mazpulku forumā, vokālajā konkursā “Balsis”, par aušanas pulciņa prezentācijām novadā un valstī, par ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinēšanu, par valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošanu skolā.
Paldies pašvaldības priekšsēdētājai Sarmītei Taborei par skolai un skolotājiem veltītajiem atzinības un pateicības vārdiem! Paldies mūsu skolas skolotājiem un skolēniem par aizvadītajā mācību gadā gūtajiem sasniegumiem!


Imants Slišāns,

Baltinavas vidusskolas direktors