Par 2019./2020. mācību gadu

Par 2019./2020. mācību gadu

Cienījamie Baltinavas vidusskolas pedagogi, tehniskie darbinieki, vecāki un skolēni!


Noslēdzies 2019./2020. mācību gads. Septembrī neviens nevarēja pat iedomāties, kāds izvērtīsies šī mācību gada noslēguma cēliens. Kopš 13. marta Latvijā izsludinātajā ārkārtas situācijā mācības notika attālināti, dzīve piespieda pilnībā pārkārtot ierasto ikdienas darba ritmu.
Kopīgi esam veiksmīgi pabeiguši šo saspringto un sarežģīto mācību gadu. Sirsnīgs paldies par šajā laikā veikto darbu, par ieguldīto enerģiju, par sadarbību un sapratni! Paldies Baltinavas vidusskolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēnu un pirmsskolas grupu bērnu vecākiem, paldies skolēniem! Paldies par sapratni un atbalstu šajā sarežģītajā laikā arī Baltinavas novada vadībai!
Šis ārkārtas situācijas laiks bija jauna pieredze un nebijis izaicinājums mums visiem. Lai arī turpmāk mums pietiek savstarpējās sapratnes, iecietības un tālredzības!


Saulainu, skaistu, raženu un veselīgu vasaru vēlot, cieņā,
Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors