Macību gada noslēgums Mūzikas un mākslas skolā

Ir noslēdzies 2019/2020. mācību gads. Šis gads Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai bija īpašs ar to, ka notika skolas akreditācija, direktores vērtēšana, kā arī pārkārtošanās attālinātam mācību procesam, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 dēļ.
Lai arī lielākā daļa konkursu izpalika, esam saņēmuši gan pirmās, gan otrās un trešās vietas Diplomus, Atzinības un Pateicības. Paldies skolēniem, kuri sevi pierādīja augsta ranga akreditācijas komisijas ekspertiem, piedalījās dažādos konkursos, kā arī paldies visiem par atbildību, strādājot šajos nekad nepieredzētajos apstākļos.
Paldies skolotājiem par darbu visa gada garumā, izturību, radošumu, par pielāgošanos mainīgajiem apstākļiem, uzņēmību, digitālajām inovācijām ikdienas darbā.
Paldies tehniskajiem darbiniekiem par augstu atbildības sajūtu ikdienas darbā, palīdzību uzsākot mācības attālināti.
Paldies vecākiem par sadarbību, izturību, sapratni un palīdzību bērnu izglītošanā.
Paldies novada pašvaldībai, kas ir blakus visos skolas notikumos un pasākumos, kā arī vienmēr atsaucīgi reaģē uz skolas vajadzībām. Šogad ar naudas balvām tika apbalvoti 18 skolas audzēkņi. Pateicības raksti tika pasniegti 7 skolas pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu dažādiem konkursiem. Paldies par personīgi finansiālo atbalstu Sarmītei Taborei.
Paldies visiem sadarbības partneriem, kas ir ieguldījuši līdzekļus un atbalstu skolas veiksmīgā attīstībā!
Siltu, saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru, krājot sevī saules enerģiju turpmākajam darbam. Uz tikšanos 1. septembrī!


Baltinavas MMS direktore M. Bukša