Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 16.jūnijā plkst. 14:00


Darba kārtība
1. Par 5 mēnešu budžeta izpildi.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora iesnieguma izskatīšanu.
3. Citi jautājumi.