Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš

Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš

2015. gadā tika uzsākts projekts «1836», ar mērķi līdz Latvijas simtgadei 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Iesaistoties gājējiem – entuziastiem, kopumā tika veikti 46 izpētes gājieni, izejot visu distanci apkārt Latvijai. 2018. gada 21. jūnijā, līdz ar ugunskuru iedegšanu uz 1836 ceļa – Izgaismojot Latviju, ceļš tika uzdāvināts Latvijai un ikvienam, kas vēlas to iepazīt sajust un iemīlēt.
Nākamais solis projekta gaitā bija iezīmēt ceļu ar Ceļa stabiņiem.„Ar staba ierakšanu sācies teju katrs no gājieniem, un tajā piedalās visi gājiena dalībnieki. Laika gaitā pieņemts, ka vīri rok bedri, atnes stabu un ierok, savukārt meitenes apiet stabam apkārt, to iemīdot un apmīļojot. Stabiņa iemīdīšanas laikā kopīgi dziedam Ilgas Reiznieces un Imanta Ziedoņa dziesmu „Mīl katrs baltas maizes riku,”. Koka stabiņi ar 1836 simboliku nākotnē kalpos kā orientieris ceļa gājējiem, taču ne ceļa zīmes. Tie būs kā orientieris gājējiem par to, ka viņi ir uz pareizā ceļa, taču vairāk kā vieta, kur pulcēties, atnākt un būt” stāsta Imanta Ziedoņa muzeja pārstāve Žanete Grende.
Baltinavas novada domes deputāti par personīgajiem finanšu līdzekļiem iegādājās projekta “1836” stabiņu nr. 21, kas šodien, 16. jūnijā, tika ierakts Baltinavas novada centrā, Tirgus un Kārsavas ielu krustojumā. Stabiņu rotā 2 plāksnītes. Vienā iegravēts projekta “1836” logo, otrā Baltinavas novada deputātu veltījums visiem baltinaviešiem- novada logo ar vārdiem no Baltinavas himnas:„Ir simtiem tādu Baltinavu", Man draugi strauji teiks varbūt. Nē- nav, te kalu laimi savu, Te dzīvi neviltotu jūt.” (Alberta Ločmeļa vārdi). Pabeidzot darbu, deputāti un domes darbinieki stabiņā iesēja savas lentītes ar labajiem nodomiem.
Tagad Baltinavas novadā ierakti 2 projekta «1836» stabiņi. Viens «Apkārt Latvijai» ceļotāju grupas ieraktais stabiņš ceļā Baltinava- Kārsava (pēc Valsts robežsardzes Timšānu novērošanas torņa) un otrs novada centrā (pie Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcas), kas ierakts, pateicoties domes deputātiem.


Madara Siliņa,
Baltinavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 0Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 1Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 2Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 3Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 4Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 5Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 6Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 7Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 8Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 9Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 10Baltinavas centrā ierakts projekta “1836” robežstabiņš 11