Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā

29. maija pievakarē Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ienāca svētki- absolventu izlaidums. Šis pasākums noritēja citādāk kā iepriekšējie, ar daudziem ierobežojumiem, bet tas netraucēja virmot valša skaņām, spilgtiem vasaras saules stariem, smaidiem un ziediem. Izlaidumā piedalījās paši tuvākie- vecāki, pedagogi, kuri īpaši priecājās par absolventu izturību, pacietību, mērķtiecību un jauno saņemto diplomu. Izskanēja pateicības vārdi skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un absolventiem, kuri skolas vārdu nesuši ārpus novada, reģiona, starptautiskā mērogā.
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību klavierspēlē saņēma Liene Kaša un Guna Ločmele, eifonija spēlē Rolands Circens, vizuāli plastiskajā mākslā Elvis Circens. Absolventi saņēma arī skolas Pateicības rakstus. Absolventi savu meistarību parādīja koncertā, kas bija veltīts vecākiem un pedagogiem. Ar lepnumu uzlūkojām šos jauniešus, kas, vecāku mudināti, nav novirzījušie no ceļa, attīstot instrumenta spēles prasmes, izkopjot savu talantu, radošumu un paplašinājuši savu apvārsni.


Marija Bukša,
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā 0Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā 1Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā 2Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā 3Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā 4