Par mācību gada sākumu MMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola 2020./2021 mācību gadu uzsāka Baltinavas muižas parkā. Laiks bija brīnišķīgs. Laba vēlējumus saņēmām no novada domes priekšsēdētājas Sarmītes Tabores, svētību no Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvesta Staņislava Prikuļa. Kā katru gadu, pasākumu ieskandināja pedagogi ar dziesmu “Mūzikas zeme” un noslēdza ar kopdziesmu “Tikai tā”. Baudījām Lienes Loginas un Romualdas Dāvidas muzikālo sniegumu. Godinājām jaunos audzēkņus, kas piepulcējās mūsu saimei, kā arī skolotāju Loretu Boldāni, kas uzsāka darba gaitas Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā.
Šajā mācību gadā mūsu skolā deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst 86 audzēkņi. Strādā 14 pedagogi. Turpina darboties interešu izglītības pulciņi “Mūsdienu deja” un “Ģitāras spēle”.
Labas sekmes visiem un nodarbības klātienē jaunajā mācību gadā!


Marija Bukša,
Mūzikas un mākslas skolas direktore