“Soli pa solim trompetes spēlē”

“Soli pa solim trompetes spēlē”

Gada nogalē Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, organizēja lekciju- meistarklasi “Soli pa solim trompetes spēlē”, kurā pasniedzējs Kārlis Jēkabsons kopā ar Ziemeļlatgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles pedagogiem dalījās un apmainījās pieredzē par pedagoģiskajā darbā izmantotajiem metodiskajiem paņēmieniem un izmantojamajiem palīglīdzekļiem. Kursi notika attālināti ZOOM platformā. Jaunu pieredzi guva un zināšanas atsvaidzināja 14 pūšamo instrumentu spēles pedagogi.
Pasniedzējs Kārlis Jēkabsons trompetes spēli apguvis Rūjienas mūzikas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (prof. Georga Sniķera trompetes klasē), iegūts maģistra grāds Pētera Kaldres trompetes spēles klasē. Instrumenta spēles un pedagoģiskās iemaņas papildinājis pie daudziem vadošajiem Eiropas pedagogiem. Paralēli darbam Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, K. Jēkabsons ir trompešu grupas koncertmeistars Latvijas Republikas Zemessardzes orķestrī (2019. gadā piedalījās “Taures skan Baltinavā”), kā arī turpina skolot jauno trompetistu paaudzi Jāzepa Mediņā Rīgas 1. mūzikas skolā.
14 Ziemeļlatgales pūšamo instrumentu spēles pedagogi saņēma kvalifikācijas celšanas apliecības.
Aigars Bukšs,
Baltinavas MMS pedagogs
Foto: Elizabete Džeina Rubene