Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.3.

Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.3.

Ārkārtas Komiteja notiks attālināti
Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.3.
2021. gada 3. februārī, plkst. 15:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ēdināšanas nodrošināšanu 1.- 4.klašu skolēniem ārkārtējās situācijas un attālināta mācību procesa laikā.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu 5. — 9. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas un attālināta mācību procesa laikā.
3. Par ēdināšanas nodrošināšanu 10. — 12. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas un attālināta mācību procesa laikā.
4. Par Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru amatalgas noteikšanu 2021. gada janvāra – augusta mēnešiem.
5. Citi jautājumi.