Finanšu komiteja Nr.4.

Finanšu komiteja Nr.4.

Komiteja notiks attālināti.
Finanšu komiteja Nr.4.
2021. gada 16. februārī plkst. 13:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par budžeta izpildi 2021. gada janvārī.
2. Par tālāko rīcību nekustamajam īpašumam “Baltinavas Kristīgā internātskola”.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu granta idejai “Mana biznesa ideja Baltinavā”.
4. Par Nolikuma projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” izskatīšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības konstatējumu daļas izskatīšanu, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu.
6. Citi jautājumi.