Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Komiteja notiks attālināti.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2
2021. gada 15. februārī plkst. 11:20.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par 14. jūnija deportācijas 80 gadu atceres pasākumu.
2. Par aicinājumu līdzdarboties projektā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.”
3. Par Baltinavas novada Sniega skulptūru konkursa termiņa pagarināšanu.
4. Citi jautājumi.