Uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta nekustamā īpašuma “Pirts” izsole

Uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta nekustamā īpašuma “Pirts” izsole

Tehnisku iemeslu dēļ tiek uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta nekustamā īpašuma “Pirts” (Dārza iela 16, kadastra Nr. 3844 003 0435), kas atrodas Baltinavas novadā, izsole.
Paziņojums par izsoles turpinājumu tiks publicēts Baltinavas novada mājaslapā www.baltinava.lv.