49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021”

Aizvadīta kārtējā 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021” Latvijā. UNESCO Ģenerālās asamblejas 2021.gadam izraudzītā tēma bija “ROBOTS un mākslīgais intelekts”,tādējādi bērni un jaunieši to atspoguļoja savos mākslas darbos.
Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021” tomēr notika arī šogad. Kā jau katru gadu-Baltinavas jaunie mākslinieki centīgi zīmēja robotus- gan robotu vecmāmiņu, gan robotu tosteri, gan robotu –palīgu virtuvē un citus. Izcilus panākumus sasniedza 2 baltinavieši- Kristaps Kašs (Baltinavas Mūzikas un mākslas skola) un Rihards Logins (Baltinavas vidusskola) Zēnu zīmējumi ir laureātu sarakstā un martā kopā ar citiem radošajiem darbiem dosies uz Lidici (Čehijā), lai godam pārstāvētu Latviju. Rihards Logins zīmēja „Nanorobotu-DNS ķēdes labotājs”, savukārt Kristaps Kašs izdomāja „Vislabāko Robotu pasaulē.”
Noslēguma pasākums – apbalvošana notika tiešsaistē 2021.gada 11.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Pasākums tika filmēts un fails ar apbalvošanas pasākumu nosūtīts katram skolotājam un skolēniem.

Kristapa Kaša mākslas darbs „Vislabākais Robots pasaulē”


Riharda Logina mākslas darbs „Nanorobots-DNS ķēdes labotājs”