Jaunatnes forums "Ar skatu nākotnē"

Šobrīd Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas jaunatnes darbinieki un jaunieši strādā pie jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes, kas būs aktuāls pēc novadu reformas.
Pasākums notiks tiešsaistes platformā Zoom, tāpēc svarīgi aizpildīt pieteikuma anketu jau šonedēļ, kas pieejama šeit: ej.uz/arskatunakotne
Pirmajā foruma daļā Jums būs iespēja piedalīties darba grupā, kur tiksiet informēti par jaunatnes jomu Latvijā un būs arī pieredzes stāsts par Gulbenes novada neformālās izglītības organizēšanu, bet otrajā daļā aicinām piedalīties kādā no Jums interesējošām darba grupām kopā ar jauniešiem un citiem jaunatnes jomu pārstāvjiem.
Darba grupas apskatāmas pieteikuma anketā, kur arī norādīsiet izvēlēto darba grupu.
Foruma noslēgumā notiks visu darba grupu prezentācijas, tāpēc informāciju uzzināsiet arī par citām jomām.