“Manas ģimenes barikāžu stāsts”

Gada sākumā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, atceroties notikumus pirms 30 gadiem, rīkoja konkursu “Manas ģimenes barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis padziļināt skolēnos interesi par Atmodas laiku Latvijā- 1991 gada barikāžu veidošanas iemesliem, norisi un nozīmi, kā arī lai izkoptu spēju atspoguļot iegūto informāciju.
No Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 8 audzēkņi.
Konkurss ir noslēdzies. Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus un dalībniekus!
Konkursa dalībnieki saņem Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Diplomus un Pateicības, kā arī piemiņas balvas.


2. vieta Ievai Kozlovskai -plakāts “Vai Latvija būs brīva un zaļa nākotnē”.
3. vieta Inesei Antonovai- plakāts “Silta tēja barikāžu dalībniekiem”.
3. vieta Rihardm Kokorevičam — plakāts “Atmiņas par barikādēm”.


6.- 9. klašu grupā.
1. vieta Rihardam Cīrulim — plakāts “Vectēva stāsts”.
2. vieta Samantai Slišānei- plakāts “Pie stūres”.

Pateicības par dalību konkursā saņem Laine Mežale- plakāts “Rūpes par barikāžu dalībniekiem”, Egija Ļvova – plakāts “Mammas satraukums caurbraucot Rīgu barikāžu laikā”, Intars Kļanskis – plakāts “Palīdzi,Dievs…”
Paldies audzēkņiem, skolēnu vecākiem, vecvecākiem par atmiņu stāstiem, kas kļuva par pamatu radošajiem darbiem, veidojot plakātus “Barikādēm -30” dažādās tehnikās. Paldies skolotājai Ivetai Gabrānei par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 0“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 1“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 2“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 3“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 4“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 5“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 6“Manas ģimenes barikāžu stāsts” 7