Atzinīgi rezultāti vizuālās mākslas konkursā “Skani mana tēvu zeme!”

2020. gada nogalē Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola rīkoja Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme!”
Konkursa mērķis bija apzināt un iekļaut repertuārā sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmas, sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt interesi un mīlestību par dzimto vietu, iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt sava novada dabas bagātības, veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, veicināt sadarbību starp Sēlijas, Latgales novadu un Lietuvas mūzikas un mākslas skolām. Konkurss notika divās kategorijās – „Mūzika” un „Māksla”.
Vizuālās mākslas kategorijā šogad piedalījās 18 mūzikas un mākslas skolas (Baltinavas, Dagdas, Naujenes, Kalkūnu, Ludzas, Madlienas, Viesītes, Salas, Svētes, Zilupes, Varakļānu, Špoģu, Vecumnieku, Ilūkstes, Līvānu, Kārsavas, Engures, Preiļu) ar 172 izteiksmīgiem autordarbiem trijās vecuma kategorijās un trijos tehnikas veidos: „zīmējums/grafika”, „gleznojums”, „autortehnika/aplikācija”.
Žūrijas komisijas sastāvā strādāja un iesūtītos darbus vērtēja Baiba Priedīte (māksliniece, Daugavpils M. Rotko centra mācību projektu vadītāja), Zane Melāne (M. Rotko centra Galvenā krājuma glabātāja) un Svetlana Trušele (grafiķe, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas skolotāja).
Šajā konkursā piedalījās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 4.klases audzēkņi – Janeks Supe ar darbu “Sila purenes zied”( tehnika — grafika) un Matilde Slišāne ar darbu “Sēņu laiks”( tehnika – grafika), par kuru meitenei tika piešķirta Atzinība. Laureātu darbus, to starpā Matildes, varēs apskatīt ceļojošā izstādē, kura sāksies Ilūkstē un apceļos Sēlijas un Latgales Mūzikas un mākslas skolas gada garumā.
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola saka:“ Paldies visām skolām par piedalīšanos, iespēju ielūkoties bērnu radītajos autordarbos, viņu individuālajā dzimtās vietas redzējumā! Mēs varam lepoties ar jaunās paaudzes patriotismu un savas zemes mīlestību, kas jūtama katrā konkursa darbā. Paldies skolotājai Lilitai Kūkojai”