Baltinavas Mūzikas un mākslas skola realizē projektus

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir realizējusi 2 projektus. Mērķprogrammā Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, iegādātas divas Kabatas trompetes T210 par 578,00 eiro. Kabatas trompetes ir piemērotākas kvalitatīvai un sekmīgai trompetes spēles pamatu apguvei iesācējiem.


Otrs projekts mērķprogrammā –Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, iegādāts projektors BENQ MH 750 par 1160,99 eiro.
Pašvaldības līdzfinansējums 62,99 eiro.


Paldies VKKF un Baltinavas novada pašvaldībai.