PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS SESTDIEN, 2021.GADA 5.JŪNIJĀ, no plkst.7.00-20.00

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS SESTDIEN, 2021.GADA 5.JŪNIJĀ, no plkst.7.00-20.00.
Katrs vēlētājs varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību.
Vēlēšanu apgabals — Balvu novads (Balvu novads, Viļakas novads, Rugāju novads, Baltinavas novads).


BALVU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS skatīt Pielikumā.


Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
31.maijā plkst.16.00-20.00 1.iepriekšējās balsošanas diena
1.jūnijā plkst.9.00-13.00
2.jūnijā plkst.16.00-20.00
3.jūnijā plkst.9.00-16.00 2.iepriekšējās balsošanas diena
4.jūnijā plkst.13.00-20.00 3.iepriekšējās balsošanas diena
5.jūnijā plkst.7.00-20.00 Vispārējā vēlēšanu dienaAPVIENOTĀ BALVU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS KONTAKTINFORMĀCIJA

BRĪVĪBAS IELA 46A, BALVI, BALVU NOVADS, LV-4501
KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS IVARS LOGINS tel.29 118 683, e-pasts ivars.logins@llkc.lv
KOMISIJAS SEKRETĀRE ILONA BLŪMA tel. 26 196 412, e-pasts ilona.bluma@balvi.lv
KOMISIJAS DATORSPECIĀLISTS DAINA TUTIŅA tel. 29 168 237, e-pasts daina_t@inbox.lv