Ārkārtas apvienotā komiteju sēde 24.maijā plkst.14.00

Ārkārtas apvienotā Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un saimniecisko lietu, Finanšu komitejas sēde Nr.9 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Kultūras nama Foajē telpā 2021.gada 24.maijā, plkst.14:00.
Darba kārtība:
1. Par biedrības “Sukrums” iesnieguma izskatīšanu.