AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS PIEDALĪTIES APTAUJĀ

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS PIEDALĪTIES APTAUJĀ


Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.


Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.
Tādēļ, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.


Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.


Aptaujas anketa iedzīvotājiem PDF | Aptaujas anketa uzņēmējiem PDF (skat.Pielikumos)


Elektroniski anketu iespējams aizpildīt šeit:
Aptauja iedzīvotājiem
Aptauja uzņēmējiem


Drukātā veidā aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam nogādāt
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Kārsavas ielā 16, Baltinavā)


Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu jaunizveidotā novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!


Abu dokumentu izstrādātājs ir teritorijas attīstības plānošanas uzņēmums „METRUM”, kura uzdevums kopā ar esošajām novadu pašvaldībām ir novērtēt jaunveidojamā Balvu novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, kā arī sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu. Darbs pie dokumentu izstrādes turpinās, organizējot tematisko darba grupu sanāksmes un noskaidrojot Jūsu, iedzīvotāju un uzņēmēju, viedokli. Pēc jaunās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju izstrādes, tās tiks nodotas publiskajai apspriešanai, kuras laikā ikviens varēs iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem un sniegt savu viedokli.