Rugāju Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku


“RUGĀJU SOCIĀLAIS DIENESTS, Reģ.Nr. 40900021137,
aicina darbā sociālo darbinieku


Prasības pretendentiem(-ēm):

— otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, var būt arī sociālā darba jomas studiju programmas pēdējo kursu students;
— augsta atbildības sajūta, precizitāte, iecietība;
— labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes,
— spēja patstāvīgi plānot savu darbu un pieņemt lēmumus,
— valsts valodas prasme C1 līmenī;
— prasme lietot informāciju tehnoloģijas;
— B kategorijas auto vadītāja apliecība.


Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:
— motivēts pieteikums;
— pretendenta dzīves apraksts (CV);
— izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.


Darba pienākumi:
— psihosociālais darbs;
— sociālā gadījuma vadīšana – vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu, piesaistot nepieciešamos speciālistus;
— strādāt ar klientu individuāli vai grupā, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbalsta veidus;
— analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast problēmu risinājuma iespējas;
— nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu;
— strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes;
— aizstāvēt klientu intereses;
— veidot sadarbību ar citām institūcijām.


Mēs piedāvājam:
— darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
— amata mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 750,00 EUR


Darba vietas adrese:
Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, LV-4577.


Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2021.gada 6.augusta plkst.16.00.


Dokumentus var iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 1.stāvā, pastkastē slēgtā aploksnē, uz kuras norāda „Pieteikums uz Rugāju Sociālā dienesta sociālā darbinieka amatu””, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi vai sūtot pa pastu, adresētu Balvu novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501; uz aploksnes jānorāda „ Pieteikums uz Rugāju Sociālā dienesta sociālā darbinieka amatu”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@balvi.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), veicot norādi — pieteikums „ Pieteikums uz Rugāju Sociālā dienesta sociālā darbinieka amatu”.
Tālrunis uzziņām Mob.T. 28721482- Rugāju Sociālā dienesta vadītāja p.i… S.Galkina.


Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantā noteikto. Personas datu pārzinis: Balvu novada pašvaldība.