Aicina darbā Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāju un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” vadītāju

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ.Nr.90009115622,
aicina darbā amatu apvienošanas kārtībā Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāju (0,8 amata slodze) un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” (0,2 amata slodze) vadītāju


Prasības pretendentiem(-ēm):
— 2.līmeņa augstākā izglītība, vēlams sociālā darba vai medicīnas jomā;
— zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
— vēlama pieredze komandas vadībā;
— labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
— prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
— labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
— izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
— valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
— B kategorijas auto vadītāja apliecība.


Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:
— motivēts pieteikums;
— pretendenta dzīves apraksts (CV);
— izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.


Galvenie pienākumi:
— vadīt, plānot un organizēt iestāžu darbību kopumā, nodrošinot sociālās aprūpes iestāžu darbības nepārtrauktību;
— nodrošināt sociālās aprūpes iestāžu klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
— plānot iestāžu budžetu;
— nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
— nodrošināt personāla, klientu, lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
— noteikt sociālās iestāžu darbinieku kompetenci un atbildību;
— nodrošināt darbinieku amata aprakstu izstrādi;
— pieņemt darbā un atbrīvot no darba sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus, nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu;
— nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestāžu darbībā;
— nodrošināt iestāžu darbību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
— savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestāžu intereses valsts, pašvaldības institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
— organizēt iestāžu telpu apkurei inženierkomunikāciju darbības nodrošināšanu, sekot ēku un telpu stāvoklim, plānot telpu remontdarbus.


Mēs piedāvājam:
— darba līgumu uz noteiktu laiku;
— darba algu 1381,80 EUR.


Darba vietas adrese:
Viļakas sociālās aprūpes centrs — Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads, LV-4583;
Šķilbēnu sociālās aprūpes māja — Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587.


Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2021.gada 6.augusta plkst.16.00.


Dokumentus var iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 1.stāvā, pastkastē slēgtā aploksnē, uz kuras norāda „Pieteikums uz Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāja un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” vadītāja amatu”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi vai sūtot pa pastu, adresētu Balvu novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501; uz aploksnes jānorāda „ Pieteikums uz Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāja un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” vadītāja amatu”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@balvi.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), veicot norādi — pieteikums „ Pieteikums uz Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāja un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” vadītāja amatu”.
Tālrunis uzziņām Mob.T. 27806548 – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore D.Tutiņa.


Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantā noteikto. Personas datu pārzinis: Balvu novada pašvaldība.