Informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra” Balvos

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35


21.augustā pl. 16:00 Balvos, Dzirnavu ielā 1 informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”


Aicinām uz „Demokrātijas un kultūras” informatīvo telti: sarunas par demokrātijas tematiku, informatīvas, izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, kuras vadīs Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, biedrības «Patvērums „Drošā māja“» dibinātāja, biedrības «Latvijas sociālo darbinieku biedrība» biedrs Sandra Zalcmane.
Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.


Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.