Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju

7.maijā tika svinēta Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu jubileja. Svētkos ar priekšnesumiem sveica audzēkņi, kā arī absolventi gan klātienē, gan attālināti no tādām valstīm kā Jaunzēlande un Norvēģija. Par nesavtīgu darbu un ieguldījumu Latvijas kultūrā Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Ruta Cibule pasniedza Goda rakstu klavierspēles skolotājai Romualdai Dāvidai. LNKC Atzinības rakstus saņēma ilggadējā vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Lilita Kūkoja un pūšaminstrumentu spēles skolotājs Aigars Bukšs.
Ar sveicieniem bija ieradušies pārstāvji no Balvu novada domes un Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes. Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene runā uzsvēra, cik ļoti Balvu novads lepojas, ka tajā ir veselas trīs mūzikas un mākslas skolas, un iespējas jauniešiem attīstīt savus talantus jebkurā novada pusē.
Ar sveicieniem bija ieradušies arī kolēģi no Balvu, Viļakas, Ludzas, Kārsavas mūzikas un mākslas skolām, attālināti sveicieni tika sūtīti no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Zilupes Mūzikas un mākslas skolas, sveicēju vidū bija arī Baltinavas vidusskola, kā arī sveica bijušie kolēģi un absolventi. “Lai nemainās tradīcijas un saglabājas latgaliskās vērtības”, novēlēja Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Krišāne.
Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Filips Davidovičs apsveikuma runā uzsvēra, ka saviem draugiem un radiem Polijā vienmēr stāsta, cik ļoti lepojas ar šo unikālo faktu — mazajā ciematā Baltinavā ir pašiem sava mūzikas un mākslas skola. Tā ir liela bagātība, kas piepilda jauniešu gara pasauli.
Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša savā runā pateicās visiem ilggadējiem atbalstītājiem, skolas dibinātājiem un uzturētājiem, kas ir palīdzējuši skolai pastāvēt un attīstīties. “Jau 25 gadus latgaliešu spīts un inteliģence ir tās mūzikas un mākslas skolas īpašības, kas šo pierobežas joslu ir bagātinājušas un veidojušas par vienu no lielākajiem Balvu novada kultūras centriem. Katrs mūsu audzēknis ir mūsu nākotne. Viņš nevar savu augšanu atlikt uz kādu citu laiku vai labvēlīgākiem apstākļiem, mums jāmāca bērni šeit un tagad. Kvalitatīva izglītība un paplašināts redzesloks – tas ir vislielākais vairogs pret gara nabadzību.”


Informāciju sagatavoja: Marija Bukša, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Foto: Vilhelms Laganovskis

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 0Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 1Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 2Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 3Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 4Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 5Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 6Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 7Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 8Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 9Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 10Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 11Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 12Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 13Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 14Baltinavas Mūzikas un mākslas skola svin 25 gadu jubileju 15