Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS

Balvu novada Vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS
par iecirkņu komisiju izveidošanu 2022.gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanām


Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju,
noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu:
no 2022.gada 2.augusta līdz 2022.gada 18.augustam.


Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:
— Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
— Viļakas pilsētas pārvaldē (Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583);
— Rugāju pagasta pārvaldē (Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570);
— Baltinavas pagasta pārvaldē (Kārsavas ielā 16, Baltinava, Balvu novads, LV-4594);
— Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai” vai Brīvības ielā 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Balvu novada Vēlēšanu komisijai”).


Vēlēšanu iecirkņi:


Kontaktinformācija:
Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins, tālr. 29118683, e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma, tālr. 26563934, e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv