Jautrā sporta diena Baltinavā

19.augusta pēcpusdienā Baltinavas parka estrādē sākās rosība, kas liecināja par pasākuma tuvošanos, jo uz satikšanos ar Baltinavas Kultūras nama vadītāju, lai sagatavotu dokumentāciju un uzliktu atribūtus, konkretizētu aktivitāšu norises vietas nākamās dienas pasākumam, bija ieradušies Baltinavas pagasta sporta dzīves aktīvisti: Henrihs Logins – Slišāns un Andris Ločmelis, kā arī koordinators no Ziemeļlatgales Sporta centra – Pēteris Vancāns. Rosību radīja arī pagasta čaklie ļaudis, kuri pagasta saimnieka vadībā atveda pasākumam nepieciešamos materiālus.
20. augusta rītā pirmie uz pasākumu “Jautrā sporta diena” ieradās vīri- zolītes spēlētāji. Spēlmaņiem bija patiess prieks atkal satikties, tāpēc četru spēļu bloku vietā tika runāts jau par iespēju izspēlēt piecus. Galvenais zolītes spēles tiesnesis un organizators Andris Ločmelis izskaidroja dienas norisi un divdesmit vīri uzreiz ķērās pie spēles. Azarts un prieks staroja viņu acīs, jo bez zolītes spēlēšanas pa starpu sanāca gan izrunāt nopietnas lietas, gan piedalīties netradicionālajos sporta veidos. Gala rezultātā 1. vietu izcīnīja Andrejs Igaunis, 2. vieta- Edgaram Bukšam un 3. vieta- Ērikam Kokorevičam.


Vispirms dalībai «Jautrājā sporta dienā» pieteicās jaunatne, bet pakāpeniski pievienojās arī ģimenes. Pēc Baltinavas pagasta pārvaldes vadītājas Sarmītes Tabores un Ziemeļlatgales Sporta centra koordinatora Pētera Vancāna uzrunām “Jautrās sporta dienas” dalībniekus sportošanai noskaņoja Baltinavas sporta aktīviste Guna Kaņepe, kura ar vingrošanas programmu mūzikas pavadībā palīdzēja iesildīt visas ķermeņa daļas. Tad pludmales volejbola tiesnesis Henrihs Logins – Slišāns aicināja pieteiktās komandas doties uz volejbola laukumiem un sākt spēli. Piedalījās četras komandas- “Ķirsīši”, “LKG”, “Viļakas bocmaņi” un “Lāčplēši”. Pludmales volejbolā 1. vieta komandai “Ķirsīši”, 2. vieta-“Viļakas bocmaņiem”, 3. vieta-“LKG” un 4.vieta- “Lāčplēšiem”.
Pēc pludmales volejbola turnīra komandas piedalījās vēl divās netradicionālā sporta aktivitātēs: “Aklajā šķēršļu joslā” un “Grimstošajā kuģī.” Kopvērtējumā 1. vieta komandai “Ķirsīši”, 2. vieta- “LKG”, 3. vieta- “Viļakas bocmaņiem” un 4. vieta –“Lāčplēšiem”.
Individuāli piedalīties netradicionālā sporta aktivitātēs pieteicās trīsdesmit pieci dažāda vecuma dalībnieki. Viņiem bija uz laiku jāsakrauj malkas grēda (aktivitāte “Akurātā grēda”), jāiemet pēc iespējas vairāk kartupeļu grozā 1 min laikā ( aktivitāte “Kartupeļu talka”) un iespējami tālāk jāaizmet zābaks. Individuāli netradicionālajās sporta aktivitātēs starp sievietēm 1. vieta-Līgai Rakovai, 2. vieta-Madarai Zvartei, 3. vieta-Irēnai Kašai. Savukārt, starp vīriešiem 1. vieta- Dāvim Rakovam, 2. vieta- Dainim Zvartam un 3. vieta- Kasparam Mežalam.
Atsevišķi tika vērtēta aktivitāte “Skrējiens pārī”, kurā abiem dalībniekiem bija jāuzģērbj vienas bikses un jāveic skriešanas distance. Pārliecinoši uzvarēja Madara un Dainis Zvarti, iegūstot 1. vietu. 2. vieta- Elza Salmane un Dainis Zvarts un 3. vieta Danielam Jegorovam un Evelīnai Vorobjevai.
Gan komandu sacensībās, gan individuālajās aktivitātēs pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma Ziemeļlatgales Sporta centra sarūpētās medaļas un diplomus.
Pasākuma laikā, jaunākajiem dalībniekiem bija iespēja izbaudīt piepūšamo atrakciju- traktoru. Paldies FC Ziemeļaustrumu biedrībai!
“Jautrās sporta dienas” noslēgumā pasākuma dalībniekus ar ļoti garšīgu zupu cienāja sieviešu biedrības “Vaivariņi” čaklās saimnieces- Marija Skaba, Veneranda Keiša, Ināra Bubnova, Sarmīte Tabore un biedrības atbalstītāja Sarma Sutugova.


“Jautrās sporta dienas” organizatori saka PALDIES:
-sporta koordinatoram Pēterim Vancānam;
-Baltinavas pagasta pārvaldes vadītājai Sarmītei Taborei;
-pludmales volejbola tiesnesim, sporta aktīvistam Henriham Loginam — Slišānam;
-zolītes organizatoram un tiesnesim Andrim Ločmelim;
-netradicionālo sporta aktivitāšu tiesnesēm Renātei Ločmelei un Nikai Oļipovai;
-iesildīšanās vingrošanas vadītājai Gunai Kaņepei;
-Baltinavas pagasta pārvaldes saimnieciskajai daļai;
-sieviešu biedrības “Vaivariņi” meitenēm;
-apskaņotājam Gatim Siliņam;
-katram pasākuma dalībniekam.


Jauks laiks, aktīvi cilvēki, smaidi, rosība, labs garastāvoklis un viss notiek….


Informāciju sagatavoja, foto: Baltinavas Kultūras nama vadītāja Lidija Ločmele

Jautrā sporta diena Baltinavā 0Jautrā sporta diena Baltinavā 1Jautrā sporta diena Baltinavā 2Jautrā sporta diena Baltinavā 3Jautrā sporta diena Baltinavā 4Jautrā sporta diena Baltinavā 5Jautrā sporta diena Baltinavā 6Jautrā sporta diena Baltinavā 7Jautrā sporta diena Baltinavā 8Jautrā sporta diena Baltinavā 9Jautrā sporta diena Baltinavā 10Jautrā sporta diena Baltinavā 11