Aicinām piedalīties Atceres skvēriņa veidošanā!

Baltinavas pagasta pārvalde sadarbībā ar Baltinavas muzeju, Baltinavas Kultūras namu, Baltinavas vidusskolu, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, Baltinavas bibliotēku aicina baltinaviešus piedalīties koku stādīšanā 2022.gada Pasaules talkas ietvaros “Svinam un darām Latviju zaļu”.
Visi kopā uzsāksim veidot atceres skvēriņu Viļakas ielā (pretī Masļenku traģēdijas piemiņas vietai) 1941.gada jūnijā un 1949.gada martā izsūtītajiem baltinaviešiem.
16.septembrī plkst. 15:00 iestādīsim pirmos ozolus.
Baltinavas pagasta pārvalde būs pateicīga par ikkatra baltinavieša ieguldījumu atceres skvēriņa tapšanā! Gaidīsim visus atbalstītājus!