Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina absolventus un draugus ziedot jaunam koncertflīģelim

Draugi un absolventi, BMMS 25 gadu jubilejas gadā uzdāvināsim kopā jaunu, kvalitatīvu flīģeli nākamajām skolnieku paaudzēm.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Balvu novada pašvaldības un privātu uzņēmēju, atbalstītāju palīdzību savākti jau 85% no nepieciešamā finansējuma. Atlikušos 15%, kas ir 2724,00 eiro, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina palīdzēt saziedot ikkatram, kam ir sirdij tuvas atmiņas no skolā pavadītā laika un tagad vēlas palīdzēt nākamajām paaudzēm turpināt attīstīties ar jaunu, kvalitatīvu instrumentu.
Aicinām ziedot arī visus skolas draugus un kvalitatīvas mūzikas mīļotājus.
Skolas pašreizējais flīģelis ir nolietojies, tas ir mantojums no padomju laikiem, iegādāts 70-to gadu sākumā. 2010. gadā no Baltinavas kultūras nama flīģelis tika pārvests uz jaunām telpām Tilžas ielā 17. Flīģelim ir rezonatoru plaisas, nospēlēta klaviatūra, kā arī citi defekti. Jaunais flīģelis būs neatsverams ieguldījums skolas izglītības līmeņa celšanā.


Ziedo Ziemeļlatgales jauniešu pilnveidei un Tavs vārds kā mecenātam tiks iegravēts plāksnē uz instrumenta korpusa, kas būs liecība nākamajām paaudzēm.


Ziedojumu konts:
Balvu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90009115622
Citadeles banka AS
LV64PARX0012592970006
Ar norādi: «Ziedojums BMMS flīģelim»


Paldies līdzšinējiem privātajiem ziedotājiem –
Z/S “Amatnieki”
Z/S “Riekstiņi”
SIA “Grano E”
Z/S “Kotiņi”
Z/S “Ozoliņi”
Aldim Bukšam
Aivaram Keišam