Aizritējis Rudens gadatirgus

15.oktobrī Baltinavā noritēja kārtējais Baltinavas Rudens gadatirgus. Vislielākais prieks par mūsu pašu lauksaimnieku izaudzēto, mājražotāju sarūpēto un amatnieku izgatavoto, piedāvāto preci pircējiem. Daudzas interesantas, noderīgas lietas bija piedāvājumā no tuvāko un tālāko kaimiņu novadu tirgotājiem.
Pārsteigumu tirgus apmeklētājiem sagādāja Baltinavas Saimniece un Baltinavas Žurka ar atraktīvo labdarības loterijas izspēli un apmeklētāju uzjautrināšanu. Protams, kā jau loterijā, balvas bija dažādas, bet cerams, ka katram tās radīja pozitīvas emocijas. Labdarības loterijas laikā tika pārdotas 69 biļetes (149 euro). Iegūtā nauda tiks izlietota ugunskura vietas ierīkošanai pie Baltinavas muzeja un inventāra iegādei.
Baltinavas pagasta pārvalde pateicas visiem ziedotājiem, kuri saziedoja labdarības loterijas lotēm, visiem loterijas dalībniekiem par dalību un atbalstu!
Paldies Baltinavas Saimniecei (Anitai Ločmelei) un Baltinavas Žurkai (Marijai Skabai) par loterijas vadīšanu! Paldies Venerandai Keišai, Inārai Bubnovai, Antrai Keišai, Aelitai Mežalei par palīdzību loterijas organizēšanā!


Informācija, foto: Sarmīte Tabore

Aizritējis Rudens gadatirgus 0Aizritējis Rudens gadatirgus 1Aizritējis Rudens gadatirgus 2Aizritējis Rudens gadatirgus 3