Ierakumu sveču gatavošanas darbnīca

11.novembrī, Lāčplēša dienā, Baltinavas bibliotēkā notika ierakumu sveču gatavošanas darbnīca, kuru organizēja Baltinavas bibliotēka, sadarbībā ar sieviešu biedrību “Vaivariņi”.
Jau oktobra mēnesī sieviešu biedrība “Vaivariņi” aicināja iedzīvotājus ziedot izmantoto sveču galus, vasku, vaska sveču un smaržīgo sveču pārpalikumus, tukšas konservu bundžiņas ierakumu sveču gatavošanai. Paldies iedzīvotājiem par lielo atsaucību!
Darbnīcas dalībnieki, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona zemessardzes Intas Krakopas vadībā, apguva iemaņas kā pagatavot ierakumu sveces. Sagatavotās sveces Inta Krakopa nogādās Rīgā, kur tās tālāk tiks vestas uz Ukrainu. Pēc ierakumu sveču gatavošanas, darbnīcas dalībnieki ieklausījās Intas Krakopas stāstījumā par zemessarga individuālo ekipējumu.
Darbnīcās piedalījās Baltinavas iedzīvotāji, Baltinavas muzeja, Kultūras nama, bibliotēkas, pagasta pārvaldes darbinieki, tāpat arī Baltinavas vidusskolas 2., 6. un 9. klašu skolēni, kopā ar skolotājām -Rudīti Laganovsku, Indru Keišu, Intu Ludboržu.
Lai ierakumu sveces sasilda, dod gaismu un palīdz!


Fotogalerija no pasākuma ŠEIT!


Informāciju sagatavoja, foto: Madara Siliņa