Valsts svētku koncerts

17. novembrī plkst. 19.00 notiks valsts svētku koncerts “Šai zemei būs rasties no Tevis” Baltinavas Kultūras namā. Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Vēja runa”. Ieeja: 4 euro.