Meistaru dienas "Satiec savu meistaru" Baltinavā

Meistaru dienas

1.un 2.aprīlī Baltinavā notika pasākums «Satiec savu meistaru», kas pulcēja gan mazus, gan lielus. 1. aprīlī Baltinavas kultūras namā uz rotaļdeju mācīšanos sanāca kopā Baltinavas vidusskolas 1.- 5. klases skolēni, kā arī sešgadīgo grupiņa. Rotaļdejas mācīja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis. Bērni sacentās mīklu minēšanā, izdejoja dejas un mācījās sakāmvārdus. Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem, un Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim, kura sniegumu kuplināja arī cītaras pavadījums Lucijas Keišas izpildījumā.

2. aprīlī Baltinavas novada muzejā notika pasākums «Ziemeļlatgales cimdu adīšana» pulcējās cimdu adītājas, kuras gan piedalījās izstādē ar saviem cimdiem, gan vadīja praktiskās nodarbības, mācot visus interesentus adīt senos Ziemeļlatgalei raksturīgos cimdu valnīšus un citus rakstus. Pasākumā tika skatītas prezentācijas par cimdu vēsturi un rakstu vēsturi un gūta izsmeļoša informācija par cimdu nozīmi. Jāsaka, ka agrāk meitām bija jāiegulda milzīgs darbs un izdoma, jo pūrā bija nepieciešami ap 300 pāriem rakstainu cimdu.

Lielu Paldies, jāsaka Baltinavas novada čaklajām adītājām Aelitai Mežalei, Valentīnai Daukstei, Ilonai Keišai un Inesei Smirnovai par būšanu šajā pasākumā un Baltinavas novada cimdu adīšanu, jo pēc Mirdzas Slavas grāmatas «Cimdu raksti» avotiem tika noadīti Baltinavas novada cimdi.

Sirsnīgs paldies par cimdiem Marijai Circenei, kas bija atsūtījusi savus cimdus izstādei. Tāpat liels paldies arī Lucijai Loginai un Marutai Bukšai jo viņu ieguldījums cimdu rakstu saglabāšanā ir nenovērtējams.

Pateicamies arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājai Lienei Zarembo par izzinošo informāciju cimdu rakstu vēsturē un mūsdienīgo skatījumucimdu adīšanas popularizēšanā. Tāpat paldies Baltinavas novada bibliotēkas vadītājai Inārai Bubnovai par jauko prezentāciju par cimdu adīšanas vēsturi un tradīcijām.

Paldies Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai Ingai Carevai par cimdu adīšanas tradīciju ieviešanu Baltinavas Kristīgajā skolā.

Paldies arī Ingai Lījvakai – Vangažu viduskolas skolotājai par Abrenes cimda raksta adīšanas meistardarbnīcu. Paldies Baltinavas novada muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu un skaisto cimdu izstādi un Ivetai Gabrānei par šī pasākuma organizēšanu.

Vairāk foto no pasākuma var apskatīt šeit :

http://baltinava.lv/albums/133-meistaru-dienas-sat...

Inta Ločmele

Baltinavas kultūras nama vadītāja

Foto: Evita Broka

Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste