Par Valsts konkursiem Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

Par Valsts konkursiem Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

Katru mācību gadu kādā profesionālās ievirzes programmā notiek valsts konkursi. Šogad tie bija „Taustiņinstrumentu spēle — Akordeona spēle" un „Vizuāli plastiskā māksla" programmās. Uz valsts konkursa II. kārtu Rēzeknē no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tika izvirzīta 5. klases audzēkne Renāte Ločmele IP „Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle". Renāte atskaņoja J.S.Baha Āriju unJ. Gornica Amatnieku deju. Audzēkne šādā konkursā piedalījās jau otro reizi,apliecinot, ka akordeona spēle viņai patīk un akordeons ir viens no skanīgākajiem un populārākajiem instrumentiem Latgalē. Renāte spēlē ne tikai akadēmisko mūziku, bet arī tradicionālo mūziku skolas kapelā. Par piedalīšanos valsts konkursa II kārtā Rēzeknē Renāte Ločmele saņēma Pateicības rakstu.

Marta sākumā Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm rīkoja Valsts konkursu mākslā. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā notika Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa 2. kārta. Šajā kārtā savus darbus par tēmu «Putni» iesniedza četri Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 7. klases audzēkņi — Marta Sutugova, Marija Maksimova, Domeniks Slišāns un Nils Miethke. Skolēni putnus izgatavoja mālā, izmantojot dažādas keramikas tehnikas. Žūrija izvērtēja un apkopoja 2. kārtas dalībnieku individuālo sniegumu un katras izglītības iestādes četru dalībnieku kopvērtējumu, tas deva iespēju mūsu skolas komandai piedalīties konkursa 3. kārtā — finālā, kas notika 2. aprīlī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Valsts konkursa finālā turpināja startēt 68 skolu komandas, kuras izturēja konkursa 2. kārtu- kopā 272 skolēni. Finālā baltinavieši paskatījās uz lietām ar dizainera skatu un izstrādāja jaunu dizaina ideju rokas pulkstenim.Par dalību Valsts konkursa finālā jaunieši saņēma Pateicības rakstus. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbu izstādi „Putni" no 2. aprīļa līdz 29. aprīlim var apskatīt PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā un no 6. maija līdz 6. jūnijam Jūrmalas mākslas skolā. Šajā izstādē redzami arī Martas, Marijas, Domenika un Nila darbi.

Autors L.Kūkoja