Skype tikšanās ar novadnieci Daci Kašu (Youngblood)

Baltinavas vidusskolas komanda (Imants Slišāns, Laura Meščanova, Indra Keiša, Solveta Logina, Inta Ludborža) jau no februāra piedalās apmācību programmā «Samsung skola nākotnei. Jaunais skolēns». Ir notikušas vairākas praktiskas apmācības,3. moduļa laikā ar saukli: «Tās nav tehnoloģijas, tā ir dzīve!» tika apgūta blogu, mājaslapu veidošana, video apstrādes un animācijas programmas. Šīs prasmes tiek ieviestas ikdienas mācību procesā.

12. aprīlī Baltinavas vidusskolas jaunieši piedalījās Skype iedvesmas stundā ar bijušo Baltinavas vidusskolas absolventi- mākslinieci un mūziķi Daci Kašu ( Youngblood),kura dzīvo ASV. Dace sabiedrībā zināma kā gleznotāja (portretiste), zināma ar studijas mūzikas albumu «Ieskaujošais vairākums» un koncertierakstu «Uzdrošinājums», džambas spēli. 2012.gada vasarā Dace ar savu muzikālo grupu piedalījās Baltijas mūzikas festivālā «Positivus».

Uz tikšanos ar mākslinieci bija ieradušies vizuālās mākslas pulciņa un ansambļa «Vērmelīte» jaunieši. Dace savā stāstā dalījās ar to pieredzi, kuru viņa guvusi mācoties LU, gleznojot un muzicējot. Māksliniece uzsvēra, cik svarīga ir izglītība, valodu zināšanas, neatlaidība un ticība saviem spēkiem. Dace mudināja jau skolas laikā iesaistīties dažādās aktivitātēs-pulciņos, piedalīties mācību olimpiādēs. Skolas gados Dace vairāk nodarbojās ar mākslu- apmeklēja pulciņu pie skolotājas Indras Keišas, piedalījās vizuālās mākslas olimpiādēs,dzejoja. Mūzika viņas dzīvē atnāca studiju gados Rīgā.

Dace šobrīd auklē savu pusgadu veco dēliņu, laika radošai darbībai nepietiek, bet tomēr Baltinavas jauniešiem bija iespēja aplūkot mākslinieces jaunākos zīmējumus un akvareļgleznojumus.

Mūsu pirmā Skype nodarbība apliecināja, ka tas ir labs veids, kā tiešsaistē intervēt, klausīties pieredzes stāstus un iedvesmoties no cilvēkiem, ka atrodas lielā attālumā.

Indra Keiša, Baltinavas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja

Skype tikšanās ar novadnieci  Daci Kašu (Youngblood) 0Skype tikšanās ar novadnieci  Daci Kašu (Youngblood) 1