Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos”

Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos”

Februārī Balvu novada Izglītības un sporta pārvalde Radošuma dienu «Stūru stūriem tēvu zeme» ietvaros rīkoja dažādus konkursus — Vizuālajā mākslā, video sižetu un prezentāciju veidošanā, literārajā jaunradē. Tikai 5 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 7. klases skolēni piedalījās Vizuālās mākslas konkursā «Latvijas daba gadalaikos», jo izglītības iestādes, kuru audzēkņu skaits ir līdz 100, konkursam varēja iesniegt tikai piecu autoru darbus. Pēc neliela konkursa skolā savas gleznotās Baltinavas novada skaistākās ainavas konkursam pieteica Domeniks Slišāns (Valču dzirnavas), Marija Maksimova (Ontona un Annes parks), Romualds Bolgarovs (Puncuļova), Alise Kokoreviča ( Apšovas ciema ainava) un Salvis Čeirāns ( Baltinavas parks). Marta beigās Balvu IKS paziņoja rezultātus. Domeniks ieguva 1.vietu un Romualds 2.vietu, bet Marijai, Alisei un Salvim pateicības raksti. Apsveicam!

Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos” 0Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos” 1Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos” 2Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos” 3Sasniegumi Vizuālās mākslas konkursā “Latvijas daba gadalaikos” 4