Aprīļa sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2016.gada aprīļa sēdē izskatāmo jautājumu saraksts

2016. gada 21.aprīlī

Sākums plkst. 15.00

 1. Par konkursa «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016» konkursa nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par skiču konkursa «Labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve
  pāri Supenkai» rezultātu apstiprināšanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
 4. Par kravas – pasažieru automašīnas VW «Transporter» degvielas patēriņa normas apstiprināšanu.
 5. Par izmaiņām Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.
 6. Par izmaiņām Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
 7. Par amatu savienošanas atļauju.
 8. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabalu iznomāšanu Z/S «Riekstiņi».
 9. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu S.B.
 10. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu A.K.