Organizē bērnu vēstuļu konkursu “Paldies saku māmiņai!”

Baltinavas kultūras nams

Baltinavas novada izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Organizē

bērnu vēstuļu konkursu

«Paldies saku māmiņai!»Vēstules konkursam jāiesniedz Baltinavas kultūras namā līdz 5. maijam plkst 16:00

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 8. maijā Mātes dienai veltītā koncerta laikā.

Pielikumā: konkursa nolikums


Tālrunis informācijai: 26571774

e-pasts: kultura@baltinava.lv

Inta Ločmele – Baltinavas KN vadītāja

Dokuments: